Sponzorované odkazy: 

Pojištění majetku-domácnosti

Pojištění majetku je další velmi časté pojištění. Zajistí vám zabezpečení movitého i nemovitého majetku v důsledku živelné události, krádeže či loupeže.

Na co všechno můžu využít pojištění majetku?

Pojištění majetku se nejčastěji využívá na pojištění domů či bytů v soukromém vlastnictví, rekreačních domů či vedlejších staveb. Dále je využíváno na soubor zařazení domácností, věci pro osobní potřebu, klenoty, cennosti, peníze, a jiné dražší věci.

Co je nejdůležitější při sjednávání pojištění majetku?

Pokud se nechcete obávat nějakých nejasností, měli byste myslet hlavně na správně zvolenou částku, také si dobře zjistit, na která rizika se pojištění vztahuje a vybrat dobrou spoluúčast.

Ve skupině pojištění majetku je nejčastější podskupinou pojištění domácnosti. Pokud si pojištění domácnosti sjednáte, máte vlastně zajištěnou finanční náhradu, kdyby vám někdo věci odcizil či zničil. Zahrnuje v sobě také různá připojištění, například na způsobení škody někomu jinému-vytopení sousedova bytu. Cena za pojištění domácnosti není nijak vysoká a určitě se vyplatí si pojištění sjednat.

Pojištění může být sjednáno na různé ceny. Zaprvé je to nová cena- to je částka, kterou bylo nutné vynaložit na pořízení nových věcí. Další je obvyklá cena-částka, kterou by bylo možné získat, pokud bychom danou věc prodali. A poslední cena je časová cena, což je vlastně nová cena, ale snížená o opotřebení věci.

Tak, jako většinu věcí, si i pojištění majetku-domácnosti můžete sjednat pohodlně z domova pomocí internetu. Na stránkách různých pojišťoven si také můžete porovnat nabídky a vybrat si tak tu nejvýhodnější.
Po shrnutí všech informací zjistíme, že pojištění majetku-domácnosti je nepostradatelný komplic všech, kteří chtějí chránit své movité i nemovité věci jak před živelnými pohromami, jako je například oheň, povodně nebo silný vítr, tak i před poškozením či odcizením. Každý, komu se něco podobného stalo, toto pojištění jistě ocenil. Je vždy lepší pocit, když víte, že vám zničené ču odcizené věci někdo nahradí.

K ČEMU JE DOBRÉ POJIŠTĚNÍ MAJETKU

V tomto článku se dočtete co je pojištění majetku a základní informace.

Pojištění majetku se používá pro případy poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo jiných škod na majetku.

Pojištění domácnosti
Nejčastěji nabízené je pojištění domácnosti. V dnešní době ho je možné sjednat u kterékoliv pojišťovny. Pomůže vám snížit finanční náklady. Vztahuje se na tato rizika:
•    riziko krádeže a loupeže
•    riziko živelné zkázy

Podle šíře pojistné ochrany se dělí do třech kategorií:
•    základní pojištění
pro pojištění standardně vybavené domácnosti
•    nadstandardní (luxusní) pojištění
umožňuje pojistit domácnost a věci, které jsou její součástí, na vyšší částky, než v případě pojištění standardního
•    doplňkové připojištění
je “doplňkově” nabízeno k hlavnímu pojištění domácnosti
Toto pojištění nelze sjednat samostatně.

Pojištění nemovitosti
Pojištění nemovitosti je určeno k zabezpečení obydlených nemovitostí proti živelným pohromám, jako je záplava, povodeň, pád stromu, vichřice, záplava vodou z vodovodního potrubí, a před dalšími riziky jako jsou požáry, výbuch, úder blesku. Je jedním z vůbec nejstarších typů pojištění. Jeho počátky souvisejí s nejčastější pohromou středověkých měst – požáry, které představovaly nejčastější hrozbu pro středověká obydlí. Například jihočeské město Tábor utrpělo od roku 1400 do roku 1500 cekem 34 požárů.

Pojištění se sjednává pro různé typy nemovitostí, zejména pak pro:
•    rodinné domy včetně vedlejších objektů, samostatně stojících garáží, plotů apod.
•    byty a bytové domy
•    rekreační objekty, chaty a chalupy
•    objekty ve výstavbě

Pokud zvažujete jaké pojištění si vybrat a kde, navštivte web e-pojisteni.cz a můžete srovnávat.

Pojištění majetku

Druhy pojištění majetku

Pojištění majetku rozdělujeme do různých skupin, které se zaměřují na jednotlivá pojištění. V dnešní době je možné pojistit si v podstatě cokoli. Česká pojišťovna nabízí pojištění rodinného domu, bytu, vybavení domácnosti, pronajímatele, asistenční služby, sklepu, zahrady, bytového domu, chaty nebo chalupy, nájemce, koleje, sportovních potřeb, stodoly nebo plotu a tyto všechny druhy majetku patří do kategorie majetkového pojištění. Pojištění například rodinného domu nebo bytu by mělo patřit k povinným pojištěním, jelikož příroda si nevybírá a může to být právě Váš dům, který zastihne přírodní katastrofa. Některé pojišťovny proti přírodním katastrofám odmítají pojistit, ale na druhou stranu zase jejich výše plnění může být o dost vyšší než u ostatních pojišťoven. Taková to pojištění se zaměřují na nechtěně zaviněná pojištění, proti krádeži nebo proti pojištění. Důležitým faktorem při výběru pojištění by měla být částka výše plnění, která u některých pojišťoven dosahuje až milionům korun.

Pojištění podnikatelů

Podnikatelé nebo organizace se samozřejmě také mohou nechat pojistit, existují pojištění staveb, movitých věcí nebo strojů pro podnikatele a firmy. Je zde i speciální možnost u hasičské vzájemné pojišťovny a to pojištění skel motorových vozidel pro autodopravce nebo dopravní podniky, ale toto pojištění skel neplatí pouze pro dopravce, ale i pro podnikatele, kteří si chtějí pojistit skla jejich staveb. Pojištění proti poškození okenních skel pevně osazených nebo zasazených ve vnějším obvodovém plášti budovy, nebo výlohových skel. Dále se dají pojistit výstavní expozice, což je mnohdy velmi důležité pro autory těchto expozic. Sjednává se samostatně pro určité akce, jako jsou například výstavy nebo veletrhy. Pojistit lze jednotlivý exponát nebo soubor vystavovaných exponátů na riziko přírodních katastrof.

Skupiny článků
Pojištění majetku a domu - Nemovitosti
Poslední komentář
    Zajímavé odkazy
    Fatal error: Call to undefined method WP_Error::get_items() in /home/pujckypenez/public_html/_subdomeny/pojisteni-majetku/wp-content/plugins/ranky_widget.php on line 93